Poštovane kolege, 

pozivamo vas da se priključite radu DESETE MEĐUNARODNE NAUČNE KONFERENCIJE: „SLOBODA I BEZBEDNOST U REALNOM I SAJBER PROSTORU“ (http://www.konferencija.vssp.edu.rs/about.html)

Osnovni cilj Konferencije je da pokrene važan dijalog i na taj način inicira konstruktivnu raspravu između predstavnika akademske zajednice i civilnog društva s jedne, i relevantnih državnih institucija sa druge strane o:

  1. Aktuelnim pretnjama, rizicima, izazovima i mogućnostima koje pruža sajber prostor;
  2. Postizanju konsenzusa u vezi sa budućom konfiguracijom strateških agendi iz domena sajber bezbednosti;
  3. Dizajniranju međupartnerskog operativnog pristupa oko fundamentalnih pitanja kao što je sloboda izražavanja na Internetu, sajber zakonodavstvo, bezbednost ranjivih grupa na Internetu, sajber napadi, mogućnosti i regulacioni opseg nadzora komunikacija u sajber prostoru.
  4. Sagledavanju aktuelnih pretnji, rizika, izazova i mogućnosti u oblasti zdravstvene zaštite, sa posebnim osvrtom na bezbednost hrane i vode i zaštite životne sredine, kao potencijalnim metama bioterorizma i sajberterorizma

Organizatori:

VISOKA STRUKOVNA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO-VSŠP, Beograd, Republika Srbija
CENTAR ZA INDUSTRIJSKE ODNOSE-CIO, Beograd, Republika Srbija
VISOKA ZDRAVSTVENO-SANITARNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA „VISAN“, Beograd, Republika Srbija
BANJA LUKA COLLEGE, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
STUDENTSKA KONFERENCIJA AKADEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA – SKASSS, Beograd, Republika Srbija

Generalni pokrovitelj:

MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE

Konferencija će se održati u petak 8. juna 2018 godine u Beogradu. 

Za sva bliža obaveštenja možete se obratiti timu Organizacionog odbora na broj telefona 060/324 58 28, 064/64 83 211, 011/3282 381, e mail: conference@vssp.edu.rsmilovandimic@gmail.com,bturajlic@yahoo.com ili koristite sajt Konferencije,  www.konferencija.vssp.edu.rs.