1. Akreditovani studij – garancija kvaliteta Banja Luka College je 2013. godine dobio rješenje o akreditaciji od strane Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova RS na pet godina, što je maksimalni period za akreditaciju. U procesu vrednovanja i ocjenjivanja kvaliteta visokoškolske ustanove učestvovala je komisija sastavljena od domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu kvaliteta i preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa. Listu stručnjaka vodi Agencija za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđenje kvaliteta BiH.
 2. Licencirani studij – garancija sigurnosti Studijski program BLC-a su licencirani od strane Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Licenca dokazuje da su studenti upisani u visokoškolsku ustanovu koja ispunjava zakonom propisane uslove.
 3. Diploma – garancija prohodnosti Diploma stečena na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi vrijedi više jer zadovoljava kvalitet koji zahtjevaju evropski standardi obrazovanja. Akreditacija je značajna za kvalifikacije i kompetencije koje studenti stiče jer je to najbolji način da obezbijedi prohodnost do poslodavaca i profesionalnih udruženja.
 4. Kompetentni profesori – garancija sticanja znanja Banja Luka College je za provođenje nastavnog procesa angažovao profesore koji su kompetentni u svojim naučnim oblastima, koji prate savremene naučne tokove, učestvuju u različitim projektima i na najbolji način studentima prenose svoja znanja i iskustva.
 5. Savremeni kabineti – garancija sticanja vještina Banja Luka College ima dva informatička kabineta, radio, grafički atelje i multimedijalni studio. U ovim savremeno opremljenim kabinetima studenti, pored znanja, stiču i vještine koje im omogućavaju lakše zapošljavanje i brže uključivanje u radne procese kad se zaposle.
 6. Informatičke tehnologije – garancija savremenosti  BLC uvodi studente u svijet informatički organizovanog visokog obrazovanja. Studenti mogu da koriste integrisani informatički sistem. Partnerstvo sa kompanijom Apple, liderom u korištenju digitalnih tehnologija u obrazovanju, omogućava progresivno istraživanje i primjenjivanje novih pristupa nastavi, kao i pristup Apple-ovim bogatim obrazovanim resursima u Evropi i van nje.
 7. Međunarodna saradnja – garancija komparativnosti i kompatibilnosti BLC ima potpisane ugovore o međunarodnoj saradnji sa više visokoškolskih ustanova u Evropi. Saradnja sa ovim ustanovama omogućava razmjenu iskustava i upoređivanje nastavnih programa što omogućava kompatibilnost i nastanak studiranja na master studijima bez polaganja razlike u ispitima.
 8. Učešce u projektima – garancija provjere stečenog znanja U vrijeme studiranja na BLC-u studentima je omogućeno da zajedno sa profesorima pokreću različite projekte. Tako je pokrenut prvi studentski internet radio College radio, međunarodno takmičenje u računovodstvu, studentski list College magazin te mnogi projekti iz kulture. Naši studenti učestvuju i na regionalnim takmičenjima gdje su njihovi projekti osvajali nagrade.
 9. Studentski parlament – garancija zaštite studentskih prava Banja Luka College podržava aktivnosti studenata parlamenta, predstavničkog tijela studenata, preko kojeg studenti realizuju svoje aktivnosti i ostvaruju sva studenstka prava.
 10. Vannastavne aktivnosti – garancija socijalizacije. U okviru vannastavnih djelatnosti studenti mogu, po svom izboru, djelovati kroz udruženja, sekcije, kreativne radionice, redakciju studenskog radija i biltena. Organizovanjem kulurnih, sportskih i drugih programa. Studenti pokazuju individualne kreativne sposobnosti, ali učestvuju u socijalnoj integraciji i aktivnoj ulozi studenata u društvu.
 • +Razlog plus – troškovi školovanja za akademsku godinu: Visina naknade za upis i troškove školovanja u 2013/14. akademskoj godini (za oba semestra) iznosi 2.300 KM (isto kao prethodnih godina). Školarina se srazmjerno umanjuje za studente kada iz jedne porodice studira na BLC-u dvoje i više studenata. Navedena školarina pokriva troškove:
 •  nastave (predavanja, vježbe, konsultacije) za upisanu akademsku godinu,
 • prijavljivanja i polaganja ispita,
 • korištenja udžbenika i druge obavezne ispitne literature,
 • korištenja biblioteke i elektronske biblioteke,
 • korištenja informatičkih kabineta i Interneta,
 • korištenja integrisanog informacionog sistema BLC-a na web tehnologiji,
 • postupka upisa i ovjere semestra.