DIPLOMIRANI NOVINAR

ŠEF KABINETA MINISTRA U VLADI REPUBLIKE SRPSKE Studije na BLC, omogućile su mi da uz kvailetnu, interaktinu nastavu, nadogradim znanja iz oblasti ekonomije i novinarstva, u kojima sam proveo 15 godina radeći kao novinar, urednik unutrašnje politike, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika za dopisnu mrežu, glavni i odgovorni urednik i pomoćnik direktora za marketing.
BLC je akademska ustanova u kojoj se vrjednuju intelektualni potencijali studenata i podstiče njihovo dalje usmjeravanje i razvoj. To se posebno postiže otorenim pristupom profesora, koji kroz nastavne planove i programe, studentima nastoje u što većoj mjeri da prenesu savremena svjetska dostignuća i promišljanja, a koja prate sve sfere interesovanja i potrebe tržišta rada za koje se školuju. Pored kvalitetne nastave i izuzetno opremljenih nastavnih kabineta, BLC je viokoškolska ustanova koju odlikuje visok stepen organizacije, kao i rad sa studentima na vannastavnim aktivnostima.
Posebno bih istakao predavanja, pa čak i otvorene debate sa profesorima iz drugih domaćih i inostranih univerziteta i fakulteta, čime se na poseban način podstiče razvoj studentske misli i buduće akademske zajednice. Znanja koja sam stekao na trogodišnjim studijama ekomije, na kojima sam stekao zvanje diplomirani ekonomist – menadžer za ljudske resurse i poslovnu informatiku, a zatim i na četverogodišnjem studiju novinarstva i multimedije, na kojem sam stekao zvanje diplomirani novinar, bila su mi od velike koristi u poslovima koje sam obavljao u oblasti informisanja, ali su mi i sada dragocjena, posebno u smislu organizacinih potreba i zahtjeva koje nameće pozicija šefa kabineta ministra, a koju obavljam posljednje dvije godine.
BLC je škola u kojoj vas prvo nauče da budete uvaženi i da uvažavate druge. U BLC-u su zaista svi kolege!