RADNO VRIJEME SLUŽBI

Studentska služba:

Radnim danima: - od 08.00 – 18.00h Pauza – od 10.30 – 11.00h
Subotom: - od 08.00 – 13.00h
Pauza – od 10.30 – 11.00h

Biblioteka:
Radnim danima: - od 10.00 – 18.00h Pauza – od 10.30 – 11.00h

knjige

Organizaciono ponašanje – osnove kreativnog menadžmenta, Manojla Zrnić i Vanja Šušnjar, 2008, 403 str.

Organizaciono ponašanje je moderni pristup menadžmentu koji nastoji da odredi razloge za određeno ponašanje ljudi na radnim mjestima i rezultate pretoči u efikasne metode rada menadžmenta. Kao takav, ima snažnu istraživačku orijentaciju. Naučnici koji se bave proučavanjem organizacionog ponašanja su pozajmili mnogo teorija i istraživačkih načina rada od naučnika koji su proučavali bihejviorizam i primijenili [...]

11 April, 2019.|

Strateško upravljanje ljudskim potencijalima, Vanja Šušnjar Čanković, 2013, 450 str.

Кnjiga pred vama doprinosi postojećoj teoriji o strateškoj važnosti humanog kapitala za učinak organizacije i održive konkurentske prednosti podržavajući objedinjujuć pristup, odnosno, tvrdeći da postizanje i održavanje konkurentske prednosti iziskuje i jedinstvene, dragocjene i neponovljive ljudske potencijale, ali i uspješno strateško upravljanje ljudskim potencijalima. Stoga, ova naučna knjiga prevashodno obrađuje značaj i sadržaj strateškog upravljanja [...]

11 April, 2019.|

Spoljnotrgovinsko poslovanje, Vanja Šušnjar Čanković, 2016, 317. str.

Hrestomatija pred vama nastala je kao odgovor na uočen nedostatak udžbenika iz oblasti spoljnotrgovinskog poslovanja koje je nepravedno zapostavljeno u savremenoj stručnoj i naučnoj literaturi. Činjenica je da spoljna trgovina predstavlja sastavni dio trgovine uopšte, ali isto tako neosporan je njen značaj u ukupnim međunarodnim ekonomskim odnosima, zbog čega nije dovoljno da se obrađuje samo [...]

11 April, 2019.|

USLOVI ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA U REPUBLICI SRPSKOJ

Priručnik USLOVI ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA U REPUBLICI SRPSKOJ rad je studenata Visoke škole “Banja Luka College” uz mentorstvo doc. dr Svetlane Dušanić – Gačić koji je  nastao  kroz nastavu na predmetu Preduzetnički menadžment. Rađen je sa generacijom studenata 2015/16, a u cilju da se studenti upoznaju sa preduzetništvom, šta ono donosi, zbog čega je važno, [...]

10 April, 2019.|

U izdanju Visoke škole “Banja Luka College” i izdavačke kuće “Besjeda” iz Banja Luke objavljena je knjiga “Pismenost za novo doba”, autora Slavice Išaretović

U izdanju Visoke škole “Banja Luka College” i izdavačke kuće “Besjeda” iz Banja Luke objavljena je knjiga “Pismenost za novo doba”, autora Slavice Išaretović. Ova knjiga je dragocjeno štivo i doprinos proučavanju medijske pismenosti, ali i nauke o komuniciranju uopšte. Knjiga je namjenjena akademskim djelatnicima, studentima, učenicima i građanima te akterima u kreiranju obrazovnih procesa [...]

14 Mart, 2018.|

Evropsko pravo interneta, Jasna Čošabić, 2018

Knjiga ima za cilj da predstavi pravo interneta kroz njegove zanimljive pojavne oblike, kao pravo koje je tek u začetku razvoja kao specifični vid međunarodnog prava, kojeg karakteriše odsustvo klasične državne teritorije i obitavanje u fluidnom cyber prostoru. Ipak, karakter samostalnog prava mu daju izvori prava, koji su posebno u kontekstu evropskog prostora značajni, te [...]

10 Januar, 2018.|

Kako bi Vam sve opcije bile dostupne preporučujemo da koristite pretraživače MS Edge ili Google chrome

 


Obrazac za žalbe vezane za kvalitet izvođenja e-nastave