RADNO VRIJEME SLUŽBI

Studentska služba:

Radnim danima: - od 08.00 – 18.00h Pauza – od 10.30 – 11.00h
Subotom: - od 08.00 – 13.00h
Pauza – od 10.30 – 11.00h

Biblioteka:
Radnim danima: - od 10.00 – 18.00h Pauza – od 10.30 – 11.00h

knjige

INFORMATIČKI MENADŽMENT

Lazo Roljić – Đuro Mikić – Boris Damjanović   Proučavajući izloženu materiju čitaoci se upoznaju sa osnovnim pojmovima teorije informacija, opšte teorije sistema, teorije upravljanja i kibernetike, metodama i sredstvima sistemske analize, osnovnom građom, logičkim i algebarskim osnovama i principom rada digitalnog računara, organizacijom i načinima obrade podataka, vrstama i karakteristikama postojećeg hardvera i softvera [...]

28 Maj, 2019.|

Operativni sistemi sa osnovama arhitekture računara, Boris Damjanović

Udžbenik (skripta) predstavlja detaljan uvod u osnovne koncepte operativnih sistema i na njihovu povezanost sa arhitekturom računara, pri čemu se fokusira kako na probleme dizajna operativnih sistema i njihovu vezu sa postojećom arhitekturom računara, tako i na fundamentalne teoretske principe razvoja operativnih sistema i različitih arhitektura računarskih sistema.  

18 Maj, 2019.|

Osnove kriptografije, Boris Damjanović

Čuvanje osjetljivih informacija i njihov prenos preko danas sveprisutnih nesigurnih kanala danas su važniji nego ikada. Uvod u kriptografiju je udžbenik (skripta) čija je namjena da studente upozna sa matematičkim osnovama pojedinih kriptografskih algoritama, uz njihovo detaljno obješenjenje, kao i da ih pomoću pažljivo odabranih primjera u programskom jeziku Java približi kako istraživanju postojećih tako i kreiranju novih algoritama.

18 Maj, 2019.|

Odnosi sa javnošću

Knjiga “Odnosi sa javnošću“ treba da posluži kao praktičan vodič svima onima koji odnose s javnošću, prije svega, izučavaju na visokoškolskim ustanovama, ali i onima koji takva saznanja žele konkretno i praktično primijeniti u svom svakodnevnom radu. Ona bi ujedno trebala biti podsticaj i svima drugima koji su stekli dovoljno teorijskih i praktičnih saznanja iz [...]

30 April, 2019.|

Elektronsko poslovanje

Ova knjiga daje sveobuhvatan opis najznačajnijih koncepata, modela, tehnologija i servisa u različitim oblastima elektronskog poslovanja. Osnovni cilj je detaljan prikaz mogućnosti primene savremenih informaciono komunikacionih tehnologija u različitim sferama poslovanja, kao i podsticanje na pronalaženje novih i inovativnih načina poslovanja.  Vojkan Vasković Srećko Stanković

30 April, 2019.|

Umreži me

Umreži me - Administracija mreža malih i srednjih preduzeća je knjiga pisana jezikom koji razumiju I oni koji se prvi put sreću sa administracijom mreža I mrežnih sistema. Ova knjiga obrađuje niz oblasti vezanih za postavljanje, adminsitraciju I održavanje osnovnih mrežnih servisa. Svaka akcija opisana u knjizi praćenja je slikama ekrana, što pojačava opšti utisak, [...]

22 April, 2019.|

Office 2007

Knjiga Microsoft Office 2007” napisana je jednostavnim i razumljivim stilom obraćajući se početnicima, ali i naprednim korisnicima. Knjiga obrađuju i bitne teme vezane za sve Microsoft programe, ali i detalje koji će iznenaditi i ponekog profesionalca, i naučiti ga nečem novom o poznatim aplikacijama u novom ruhu. Knjiga je deo edicije “Računajte na računare”, koja [...]

22 April, 2019.|

ZAŠTITA INFORMACIONIH SISTEMA, Milica Tepšić, Rade Tanjga, 2011, 286 str.

Zaštita informacionih sistema često obrađuje u okviru nekih informatičkih predmeta, pa problematika zaštite informacionih sistema nije objedinjena na jednom mjestu, ili se obrađuje kao zaseban predmet, tako da se ukazala potreba za odgovarajućom knjigom, u kojoj će biti sintetizovana ova materija.  Mnoga istraživanja pokazuju da je čovjek tvorac, nosilac, korisnik ali i  uzročnik (sa ili [...]

12 April, 2019.|

PRAVNA INFORMATIKA, Milica Tepšić, Ilija Šušić, Edin Turkanović, 2017, 360 strana

Knjiga „Pravna informatika“ je nastala kao rezultat nastojanja da se problematika  primjene informatike i informacionih tehnologija u pravu obradi na dostupniji način. Zahvaljujući informacionim tehnologijama i pravo u 21. vijeku se bitno promjenilo. U savremenom pravu treba stvoriti pravnu podlogu za primjenu informacionih tehnologija, posebno jer se stalno kasni sa pravnom regulativom, a tehnologija se [...]

12 April, 2019.|

Kako bi Vam sve opcije bile dostupne preporučujemo da koristite pretraživače MS Edge ili Google chrome