RADNO VRIJEME SLUŽBI

Studentska služba:

Radnim danima: - od 08.00 – 18.00h Pauza – od 10.30 – 11.00h
Subotom: - od 08.00 – 13.00h
Pauza – od 10.30 – 11.00h

Biblioteka:
Radnim danima: - od 10.00 – 18.00h Pauza – od 10.30 – 11.00h

Alumni

Danijela Vidović

Dizajner ambalaže povećava vrijednosti samog proizvoda tako što ističe njegove osobine kroz jasno definisanu vizuelnu formu. Najvažnija uloga pakovanja je izdvajanje proizvoda od ostalih sličnih i konkurentnih na rafovima i policama maloprodaja. Upravo tim poslom, kao dizajner ambalaže bavi se Danijela Vidović, koja je svoja znanja iz dizajna stekla na BLC-u i sada ih primjenjuje [...]

2 Maj, 2019.|

Bojan Ninković

Bojan Ninković je još u toku srednjoškolskog obrazovanja imao samostalnu izložbu fotografija na temu fotostrip. Na Banja Luka College-u je svoja znanja proširio i na područje grafičkog dizajna. Ono što je interesantno, Bojan se kreativno bavi i sito štampom s kojom se prvi put susreo u grafičkom kabinetu Banja Luka College-a. Bojan je zaposlen u [...]

2 Maj, 2019.|

Dražan Kezija

Dražan Kezija je nakon završene srednje škole počeo da radi u štampariji Grafomark na pripremi za štampu. Svoje znanje unapređuje na Banja Luka College-u i na taj način učvršćuje svoju poziciju u Grafomarkovom odjeljenju pripreme za štampu. Bavi se kolor menadžmentom i unapređuje sistem poslovanja firme.

2 Maj, 2019.|

Nemanja Račić

Nemanja Račić uspješno obavlja posao na poziciji referenta prodaje u kompaniji M:tel. U cilju postizanja kompetencija za svoje znanje, i napredovnja na poslovnom planu, a zasnovano na osposobljavnju operatera na računaru, administratora i organizatora baza podataka, organizatora, administratora i projektanta informacionih sistema, upisao je „Banja Luka College”.

2 Maj, 2019.|

Saša Moćić

Saša Moćić je pored vještina o najnovijim tehnologijama izrade web sajtova koje je stekao na Banja Luka College-u, radeći na Block Islandu (USA) W&T programa na poziciji web dizajnera/programera na nekoliko važnih web projekata, a kasnije i kao freelancer, razvio kompetencije za samostalan profesionalni rad u oblasti web dizajna. Saša je trenutno angažovan na projektu [...]

2 Maj, 2019.|

Mirko Babić

Mirko Babić je još tokom studija pokazao izvanredan talenat za programiranje i razvoj programa. Na Banja Luka College-u je svoje znanje praktično primijenio te je tokom studija razvio za sada jedinu objavljenu iOS aplikaciju za visokoškolsku instituciju u BiH. Mirko je sada vodeći iOS Developer u Oroundo Mobile programerskom studiju.

2 Maj, 2019.|

Mihajlo Novaković

Mihajlo Novaković je svoje informatičko znanje nadogradio radeći na konkretnim projektima u sklopu Banja Luka College-a, koji su obuhvatali rad sa Raspbery Pi uređajima, postavljanje i implementaciju sistema aktivnog domena, Office 365 sistema i propratnih servisa. Mihajlo je sada vođa ICT sektora i glavni IT administrator u Elnos grupaciji.

2 Maj, 2019.|

Milan Todorović

Producent na poslovima organizacije i proizvodnje TV programa RTRS-a, Milan Todorović, student završne godine na smjeru Menadžment kulture – produkcije. Radio je na brojnim projektima javnog servisa RS, među kojima su igrani film ''Uzdah na krovu'', „Đurđevdanski festival dječije pjesme“, izbor pjesme BiH za Evroviziju, Svečana akademija povodom Dana RS.

2 Maj, 2019.|

Marko Šiniković

Marko Šiniković, svršeni student BLC-a i student na master studijama Medija i komunikacija na Univerzitetu Beč u Beču, napravio je prve korake u pisanom novinarstvu u College magazinu na BLC-u. Nakon toga objavio je priču godine "Gojko Đurić koji brine o bolesnom ocu" u Nezavisnim novinama. Priča je nagrađena od strane Nezavisnih novina Banja Luka, [...]

2 Maj, 2019.|

Ljiljana Đoković

Ljiljana Đoković svoja znanja iz oblasti tehnološke, ekonomsko-pravne i društvene problematike zaštite životne sredine uspješno primjenjuje kao direktor sektora u preduzeću Eko-bel. Ljiljana samostalno i timski rješava probleme u oblasti zaštite životne sredine.

30 April, 2019.|

Petar Radulović

Petar Radulović je sam svoj gazda, kao direktor Centra za ruralni razvoj koje uspješno vodi i prilagođava se promjenama na tržištu. Petar se bavi proizvodnjom zdrave hrane, a znanja iz oblasti preduzetništva stekao je na BLC-u. Misija mu je stvaranje pogodnijeg ambijenta za razvoj i uspostavljanje kvalitetnijeg života i rada na utvrđivanju i analizi makroekonomskih [...]

30 April, 2019.|

Duško Bunić

Duško Bunić je na BLC-u stekao znanja iz oblasti upravljanja transportnim kompanijama drumskog, željezničkog, vazdušnog i vodnog saobraćaja. Svoja znanja iz oblasti upravljanja aerodromima i vazduhoplovnim kompanijama na poslovima organizacije prevoza robe i putnika u vazdušnom saobraćaju primjenjuje u javnom preduzeću Aerodromi Republike Srpske, Banja Luka.

30 April, 2019.|

Ana Lojić

Ana Lojić je predsjednik Udruženja inovatora grada Banja Luka. U cilju izgradnje inovacionog društva zasnovanog na savremenim znanjima, istraživanjima i primjenjenim tehnološkim inovacijama, Anin svakodnevni posao je kreativan, dinamičan i proaktivan. Po završetku studija na BLC-u, zvanje mastera ekonomije stekla je na Univerzitetu Singidunum u Beogradu sa ostvarenim prosjekom 10,00, a trenutno je na doktorskim [...]

30 April, 2019.|

Pane Stojičić

Pane Stojičić je, tokom svog školovanja na BLC-u, godinama bio ubjedljivo najbolji student generacije. Kao menadžer izvoza u preduzeću Maxmara d.o.o., Pane organizuje i upravlja aktivnostima izvoza, a uspjeh u prodaji postiže stvaranjem povjerenja u očima kupaca. Na putu do uspješne karijere važno mu je poznavanje načina poslovanja u drugim državama, poslovnog bontona i stranih [...]

30 April, 2019.|

Irena Bogdanović

Kao regionalni menadžer za ključne kupce preduzeća Mega Trade d.o.o., Irena Bogdanović rješava zahtjeve kupaca, vodi pregovore o korekcijama cijena, prati kretanja na domaćem i inostranom tržištu i utvrđuje potrebe budućih tržišta i kupaca. Irena je savršen primjer da najjače oružje koje menadžeri prodaje imaju u svom poslu jesu oni sami. menadžer

30 April, 2019.|

Jelena Šašić

Jelena Šašić je marketing menadžer organizacije Cultural Care u Njujorku. Pored marketinških i vještina prodaje koje je stekla na Banja Luka College-u, radeći za internacionalni program razmjene, Jelena je razvila i međukulturalne kompetencije, te usavršila vještine menadžmenta grupe i medijacije. Studenti

30 April, 2019.|

Branka Galić

Branka Galić je sama svoj gazda, te posjeduje turističku agenciju, koju kao direktor uspješno vodi. Turistička agencija Travel Office iz godine u godinu postaje sve profitabilnija i prilagođava se promjenama na tržištu. Prvi biznis plan napisala je na BLC-u.

30 April, 2019.|

Tanja Slavnić

Svoje znanje iz oblasti finansija i bankratsva u informisanju i savjetuju korisnika usluga o cjelokupnoj ponudi proizvoda/usluga banke, otvaraju, vođenju poslova vezanih uz tekuće i štedne račune, ugovaranju i prodaji usluga telefonskog i/ili kompjuterskog bankarstva, kartica, sefova, vrijednosnih papira, Tanja Slavnić je stekala na BLC-u, a danas ga praktično primjenjuje u Novoj banci, kao šef [...]

30 April, 2019.|

Kako bi Vam sve opcije bile dostupne preporučujemo da koristite pretraživače MS Edge ili Google chrome