RADNO VRIJEME SLUŽBI

Studentska služba:

Radnim danima: - od 08.00 – 18.00h Pauza – od 10.30 – 11.00h
Subotom: - od 08.00 – 13.00h
Pauza – od 10.30 – 11.00h

Biblioteka:
Radnim danima: - od 10.00 – 18.00h Pauza – od 10.30 – 11.00h

Akreditacija

Posjeta nadležne komisije stručnjaka za reakreditaciju Visokoj školi „Banja Luka College“

Nadležna komisija za reakreditaciju je bila u posjeti Visokoj školi „Banja Luka College“ i obavila proces eksterne evaluacije, što znači da je komisija razmotrila sve materijale neophodne za reakreditaciju BLC-a i akreditaciju studijskih programa i ocijenila usaglašenost rada sa evropskim standardima.  

23 Maj, 2019.|

Prva akreditacija visokoškolske ustanove u BiH

Visoka škola "Banja Luka College" dobila je riješenje kojim se potvrđuje da su ispunjeni standardi kvaliteta prema ESG standardima. Riješenje je dodijeljeno na najduži rok i to od pet godina, što znači potvrdu dosadašnjeg kvalitetnog rada. Takođe, akreditacija znači i obavezu za BLC da nastavi sa kvalitetnim radom u procesu obrazovanja mladih, ali i da [...]

2 Mart, 2013.|

Prva akreditacija visokoškolske ustanove u BiH

Visoka škola "Banja Luka College" dobila je riješenje kojim se potvrđuje da su ispunjeni standardi kvaliteta prema ESG standardima. Riješenje je dodijeljeno na najduži rok i to od pet godina, što znači potvrdu dosadašnjeg kvalitetnog rada. Takođe, akreditacija znači i obavezu za BLC da nastavi sa kvalitetnim radom u procesu obrazovanja mladih, ali i da [...]

27 Februar, 2013.|

Posjeta nadležne komisije za akreditaciju Visokoj školi „Banja Luka College“

  Nadležna komisija za akreditaciju je bila u posjeti Visokoj školi „Banja Luka College“ i obavila proces eksterne evaluacije, što znači da je komisija  razmotrila  sve materijale neophodne za akreditaciju i ocijenila usaglašenost rada sa evropskim standardima.         

8 Novembar, 2012.|

Visoka škola „Banja Luka College“ potpisala ugovor za akreditaciju

Visoka škola „Banja Luka College“ je 11.07.2012. godine  sa  Agencijom za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske potpisala Ugovor za provođenje procesa akreditacije. Ugovor za provođenje akreditacije je potpisan u prostorijama  Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske a potpisivanju je prisustvovao i ministar prosvjete i kulture Anton Kasipović. V.D. direktora  Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova [...]

11 Juli, 2012.|

Akreditacija

BLC podnio zahtjev za akreditaciju BANJALUKA, 29. FEBRUARA /SRNA/ - Visoka škola „BLC Banjaluka koledž“ Banjaluka zvanično je danas Agenciji za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj /HEAA/ predala prijavu za akreditaciju pet studijskih programa na ovoj visokoškolskoj ustanovi. Ovo je druga po redu prijava za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj, a u Agenciji [...]

29 Februar, 2012.|

Kako bi Vam sve opcije bile dostupne preporučujemo da koristite pretraživače MS Edge ili Google chrome