PRVA AKREDITOVANA VISOKA ŠKOLA U BiH

NAJAVA UPISA U AKADEMSKOJ 2019/20 GODINI

AKREDITOVANI LICENCIRANI STUDIJ-GARANCIJA SIGURNOSTI I KVALITETA

Kao potvrda dosadašnjeg kvalitetnog rada BLC je prva visoka škola u BiH koja je dobila akreditaciju kojom se potvrđuje da su ispunjeni standardi kvaliteta prema evropskim standardima visokog obrazovanja.

ČETVOROGODIŠNJI STUDIJ

Studijski program

INFORMATIKA

Smjer:

 • Inženjerstvo informacionih tehnologija

Akademsko zvanje: Diplomirani inženjer informatike – 240 ECTS

Studijski program

MENADŽMENT, POSLOVANJE I POSLOVNA EKONOMIJA

Smjerovi:

 • Poslovna ekonomija
 • Menadžment finansija, bankarstva i osiguranja
 • Menadžment marketinga, trgovine i turizma
 • Menadžment logistike, špedicije i osiguranja
 • Menadžment zaštite na radu
 • Ekološki menadžment

Akademsko zvanje:

Diplomirani ekonomista – 240 ECTS ( na smjerovima: Poslovna ekonomija, Menadžment finansija, bankarstva i osiguranja, Menadžment marketinga, trgovine i turizma, Menadžment logistike, špedicije i osiguranja)

– Diplomirani menadžer zaštite životne sredine- 240 ECTS ( na smjeru Ekološki menadžment),

Diplomirani menadžer zaštite na radu- 240 ECTS ( na smjeru Menadžment zaštite na radu)

Diplomirani inženjer zaštite na radu – 240 ECTS ( u saradnji sa partnerskom visokoškolskom ustanovom u BiH)

 

Studijski program

GRAFIČKI DIZAJN I VIZUELNE KOMUNIKACIJE

Akademsko zvanje: Diplomirani grafički dizajner – 240 ECTS

 

Studijski program

MEDIJI I KOMUNIKACIJE

Smjerovi:

 • Novinarstvo i multimedija
 • Odnosi s javnošću

Akademsko zvanje:

Diplomirani novinar -240 ECTS (na smjeru Novinarstvo i multimedija)

Diplomirani komunikolog – 240 ECTS (na smjeru Odnosi s javnošću)

 

Studijski smjer

Menadžment kulture – produkcije  

Akademsko zvanje: Diplomirani menadžer kulture-producent – 240 ECTS

 

TROGODIŠNJI STUDIJ

Studijski program

INFORMATIKA

Akademsko zvanje: Informatičar – 180 ECTS

 

Studijski program

MENADŽMENT, POSLOVANJE I POSLOVNA EKONOMIJA

Smjerovi:

 • Preduzetnički menadžment
 • Menadžment finansija i bankarstva
 • Menadžment finansija i osiguranja
 • Menadžment logistike i špedicije
 • Menadžment marketinga
 • Menadžment zaštite na radu i zaštite životne sredine

Akademsko zvanje:

Diplomirani ekonomista – 180 ECTS ( na smjerovima: Menadžment finansija i bankarstva, Menadžment finansija i osiguranja, Menadžment marketinga, Menadžment logistike i špedicije)

–  Diplomirani ekonomista-menadžer – 180 ECTS ( na smjeru Preduzetnički menadžment)

–  Diplomirani menadžer zaštite na radu i zaštite životne sredine – 180 ECTS ( na smjeru Menadžment zaštite na radu i zaštite životne sredine)

 

Studijski program

GRAFIČKI DIZAJN I VIZUELNE KOMUNIKACIJE

Akademsko zvanje: Grafički dizajner – 180 ECTS

 

ORGANIZACIJA I  USLOVI UPISA

TRAJANJE STUDIJA: student može, po svom izboru, da se upiše na trogodišnji ili četvorogodišnji studij. Na prvu godinu studija može da se upiše kandidat koji je završio četvorogodišnju srednju školu.

PRVI UPISNI ROK traje, u pravilu, od početka juna do 15. jula, a drugi upisni rok traje od 20. avgusta do 30. septembra.

UPISNI MATERIJAL Za upis je potrebno popuniti prijavu koju budući student dobije u studentskoj službi, priložiti dvije fotografije i potrebna dokumenta. Za upis u prvu godinu  studija potrebno je donijeti diplomu  o završenoj srednjoj školi, svjedočanstva  za sve razrede  srednje  škole i izvod iz matične  knjige rođenih (original ili ovjerenu kopiju).

ŠKOLARINA U AKADEMSKOJ 2018/19. GODINI iznosi 2.300 KM i može se uplatiti u 12 mjesečnih rata. Školarina se se umanjuje za studente kada iz jedne porodice na BLC-u studira dvoje i više studenata.

U cijenu školarine su u računate sve obaveze koje student ima od upisa do diplome, a koje uključuju potvrde, ispitne prijave, ispite, literature, vannastavne aktivnosti i diplomski rad.

Posebna pogodnost za srednjoškolce koji su svaki razred srednje škole završili sa prosječnom ocjenom 5.0- oslobađaju se plaćanja školarine za prvi semestar prve godine studija na BLC-u.

PREPIS SA DRUGE VISOKOŠKOLSKE USTANOVE

 • Mogućnost prepisa na prvu godinu studija postoji za studente koji su upisali prvu godinu studija na drugoj visokoškolskoj ustanovi.
 • Mogućnost prepisa (upisa) na višu godinu studija postoji za lica koja su završila višu školu i za studente drugih visokoškolskih ustanova.

Upis se obavlja u Banjoj Luci, u zgradi Banja Luka College-a, Miloša Obilića 30.

Sva obavještenja mogu se dobiti usmeno na telefone:

    +387 51 433 010
    +387 51 433 012
    +387 65 888 822
    +387 65 516 981
    +387 65 281 381
    Fax. +387 51 433 815
ili putem elektronske pošte na adresu: blc@teol.net