Baze podataka 2 predstavlja skriptu koja studente uvodi u svijet velikih sistema za upravljanje bazama podataka (DBMS). U prikazanom materijalu se nakon razmatranja teoretskih pretpostavki studenti sreću sa deklarativnim programiranjem korišćenjem programskog jezika SQL.