Autor stavlja akcenat na osnovne teoretkske koncepte uz veliki broj praktičnih primjera u radu sa Oracle i Firebird SUBP.