Banja Luka College je 22. Februara 2013. godine  potpisala deklaraciju o pristupanju Evropskoj povelji za istraživače i Kodeksu o zapošljavanju istraživača. Ovaj dokument je od izuzetne važnosti jer pridonosi zapošljavanju visoko kvalifikovanih istraživača i uspostavljanju motivisane radne sredine za istraživače.

[success]DEKLARACIJA[/success]