Banja Luka College i kompanija Doob 3D Labs su se uključile u akciju štampanja vizira za potrebe UKC-a s ciljem olakšavanja rada i povećanja bezbjednosti u radu medicinskog osoblja UKC-a Banja Luka koju sprovode kompanija Infocom Računari doo i Cidea-Gradska razvojna agencija.

Ovo je samo jedan od primjera koristi 3D štampača kao savreme tehnologije primjenljive u različitim segmentima poslovanja i rada. Banja Luka College i kompanija Doob 3D Labs ovim potvrđuju svoju opredjeljenost za doprinos borbi u sprječavanju širenja epidemije u Republici Srpskoj.