U okviru obezbjeđivanja kvaliteta rada, menadžment i profesori Banja Luka College kontinuirano preduzimaju korake na uspostavljajanju saradnju sa novim i, istovremeno proširenju polja saradnje sa postojećim partnerima, naročito visokoškolskim ustanovama.

Prije nekoliko dana u Beogradu je podpisan sporazum sa Visokom politehničkom školom -Beogradskom politehnikom, o različitim oblicima saranje, posebno u okviru srodnih studijskih programa koje imaju ove visokoškolske ustanove. Osim stručne, ta saradnja omogućava i razmjene studenata i profesora i zajedničko učešće u Erazmus, i drugim zajedničkim, projektima.

Takva saradnja uspostavljena je i sa Visokoom poslovnom školom strukovnih studija u Leskovcu, i ona se već realizuje, posebno u oblasti organizovanja naučnih konferencija i razmjene studenata i profesora, kao i učešću u mogućim Erazmus projektima.