Kalendar događaja

April 2019
P U S Č P S N
« mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

RADNO VRIJEME SLUŽBI

Studentska služba:

Radnim danima: - od 08.00 – 18.00h Pauza – od 10.30 – 11.00h
Subotom: - od 08.00 – 13.00h
Pauza – od 10.30 – 11.00h

Biblioteka:
Radnim danima: - od 10.00 – 18.00h Pauza – od 10.30 – 11.00h

admin

About Dragan

This author has not yet filled in any details.
So far Dragan has created 357 blog entries.

Objavljen Konkurs za sufinansiranje Programa međunarodne naučnoistraživačke saradnje u 2019. godini

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske objavilo je danas (22.04.2019. godine) Konkurs za sufinansiranje Programa međunarodne naučnoistraživačke saradnje u 2019. godini. U okviru pomenutog programa Ministarstvo će, u skladu sa kriterijumima navedenim u konkursu, sufinansirati učešće istraživača na naučnim skupovima u inostranstvu, boravak ili dolazak stranih naučnika po pozivu, naučno-studijske boravke [...]

22 April, 2019.|

Umreži me

Umreži me - Administracija mreža malih i srednjih preduzeća je knjiga pisana jezikom koji razumiju I oni koji se prvi put sreću sa administracijom mreža I mrežnih sistema. Ova knjiga obrađuje niz oblasti vezanih za postavljanje, adminsitraciju I održavanje osnovnih mrežnih servisa. Svaka akcija opisana u knjizi praćenja je slikama ekrana, što pojačava opšti utisak, [...]

22 April, 2019.|

Office 2007

Knjiga Microsoft Office 2007” napisana je jednostavnim i razumljivim stilom obraćajući se početnicima, ali i naprednim korisnicima. Knjiga obrađuju i bitne teme vezane za sve Microsoft programe, ali i detalje koji će iznenaditi i ponekog profesionalca, i naučiti ga nečem novom o poznatim aplikacijama u novom ruhu. Knjiga je deo edicije “Računajte na računare”, koja [...]

22 April, 2019.|

Saradnja Visoke škole „Banja Luka College“ i Fakulteta za informacione tehnologije i inžinjerstvo Univerziteta „Union Nikola Tesla“ Beograd

U okviru obezbjeđivanja kvaliteta rada, menadžment i profesori BLC-a kontinuirano preduzimaju korake na uspostavljajanju saradnju sa novim, a istovremeno proširenju polja saradnje sa postojećim partnerima, naročito visokoškolskim ustanovama. U Beogradu je potpisan sporazum sa predstavnicima Fakulteta za informacione tehnologije i inžinjerstvo Univerziteta „Union Nikola Tesla“ Beograd, kojim se obuhvataju različiti oblici saranje, posebno u okviru [...]

17 April, 2019.|

ZAŠTITA INFORMACIONIH SISTEMA, Milica Tepšić, Rade Tanjga, 2011, 286 str.

Zaštita informacionih sistema često obrađuje u okviru nekih informatičkih predmeta, pa problematika zaštite informacionih sistema nije objedinjena na jednom mjestu, ili se obrađuje kao zaseban predmet, tako da se ukazala potreba za odgovarajućom knjigom, u kojoj će biti sintetizovana ova materija.  Mnoga istraživanja pokazuju da je čovjek tvorac, nosilac, korisnik ali i  uzročnik (sa ili [...]

12 April, 2019.|

PRAVNA INFORMATIKA, Milica Tepšić, Ilija Šušić, Edin Turkanović, 2017, 360 strana

Knjiga „Pravna informatika“ je nastala kao rezultat nastojanja da se problematika  primjene informatike i informacionih tehnologija u pravu obradi na dostupniji način. Zahvaljujući informacionim tehnologijama i pravo u 21. vijeku se bitno promjenilo. U savremenom pravu treba stvoriti pravnu podlogu za primjenu informacionih tehnologija, posebno jer se stalno kasni sa pravnom regulativom, a tehnologija se [...]

12 April, 2019.|

POSLOVNA INTELIGENCIJA, Mladen Radivojević, Milica Tepšić, Bojan Dumonjić, 2011, 346 str.

Poslovna inteligencija (eng. Business Intelligence, BI) je skup metodologija i koncepata za prikupljanje, analizu i distribuciju informacija uz pomoć različitih softverskih alata. U ovoj knjizi predstavljen je put od podataka i informacija do znanja i mudrosti, koji su neophodni za brži, jeftiniji i kvalitetniji rad, te efikasnije i efektivnije odlučivanje. Nove tehnologije su ključ i [...]

12 April, 2019.|

MENADŽMENT INFORMACIONI SISTEMI, Mladen Radivojević, Milica Tepšić, Bojan Dumonjić, 2011, 373 str.

Menadžment informacioni sistemi kao akademska disciplina proučava lјude, tehnologiju, organizacije, i odnose između njih. Eksperti za menadžment informacione sisteme pomažu organizacijama da maksimizuju korist od ulaganja u osoblјe, opremu, i poslovni proces. Vrijeme u kome živimo predstavlja intenzivnu fazu razvoja i primjene novih tehnologija, tako da upravljanje novim tehnologijama, upravljanje informacionim sistemima, upravljanje znanjima  postaju [...]

12 April, 2019.|

INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, Milica Tepšić, Mladen Radivojević, 2012, 356 str.

Ova knjiga je nastala kao rezultat nastojanja da se problematika osnova i primjene informacione tehnologije obradi na način zasnovan na sistemskom pristupu u definisanju informacione tehnologije, njenog mjesta i uloge u savremenom društvu. Sadrži devet poglavlja i dosta slika koje prikazuju istorijat razvoja informacionih tehnologija, kategorije računarskih sistema, hardverske komponente, komunikacione uređaje i medije, te [...]

12 April, 2019.|

INFORMATIKA U JAVNOJ UPRAVI, Milica Tepšić, Mladen Radivojević, Nikola Novaković 2013, 355 str.

Kao i sve oblasti društvenog i naučnog života i oblast informatike u javnoj upravi nije mogla ostati imuna na brze promjene. Krajem XX i početkom XXI vijeka država i pravo se sve više istražuju multidisciplinarno. Pored tradicionalnih tema i oblasti koje interesuju pravnike sve više se afirmišu i kibernetičke i informatičke teme. U vremenu kada [...]

12 April, 2019.|

INFORMACIONA BEZBJEDNOST U ELEKTRONSKOJ UPRAVI, Milica Tepšić, 2010, 281 str.

Informaciona bezbjednost je nov, složen i, u svojoj suštini, višeslojan pojam. Ona je predmet interdisciplinarnih tehničko-tehnoloških (informatika, elektromagnetika uopšte uzev, obrada signala) i humanitarnih (sociologija, psihologija, pravo, politologija...) naučnih istraživanja i kao takva se može posmatrati sa različitih aspekata. Pored klasičnog aspekata posmatranja (pravni, tehnički i ekonomski), razlikujemo i razmatranje informacione bezbjednosti sa stanovišta bezbjednosti [...]

12 April, 2019.|

ELEKTRONSKA UPRAVA, Milica Tepšić, 2009, 240 str.

Osnovni cilј ove monografije  je prezentovanje naučnih saznanja za uspješnu implementaciju koncepata elektronskog poslovanja u javnoj upravi, sa posebnim osvrtom na uvođenje elektronske uprave, imajući u vidu postavlјene cilјeve i ograničavajuće faktore prisutne unutar razmatranog sistema i nametnute iz okruženja. Brze promjene društveno-ekonomskog sistema i sve veći zahtjevi za transparentnošću zahtjevaju da javna uprava  preispita [...]

12 April, 2019.|

E-OBRAZOVANJE, Milica Tepšić, Mladen Radivojević, Duška Straživuk, Slobodanka Bakić, 2017, 258. str.

Uvođenje informaciono-komunikacionih tehnologija u obrazovanje dovodi do novog i zanimljivog načina prenošenja nastavnog sadržaja studentima. Elektronsko obrazovanje je kompleksan sistem koji uključuje učenje na daljinu, predavanja na daljinu, nastavne materijale u raznim elektronskim formama, individualni i grupni proces učenja, tutorski i interaktivni rad. Uvođenjem e-obrazovanja raste uloga i značaj profesora, kao mentora, koordinatora i učesnika [...]

12 April, 2019.|

Glossa-centar Banja Luka i BLC College uspostavljaju saradnju

Visoka škola „Banja Luka College“ uspostavila je saradnju sa Glossa – centrom za njemački jezik sa  s ciljem dodatne pristupačnosti usluga Glossa-centra studentima ovog fakulteta. Pored toga što će navedena saradnja studentima BLC-a omogućiti da ostvare dodatne popuste na kurseve njemačkog jezika u učionici ili online, usluge prevođenja ili ljetnu školu njemačkog jezika u Beču i [...]

12 April, 2019.|

Poslovna etika u savremenoj ekonomiji

Savremena ekonomska i poslovna dinamika traži sve veću otvorenost, slobodu i liberalizam svih ekonomskih subjekata. To podrazumijeva visok stepen povjerenja ili socijalnog kapitala,odnosno pokreće dilemu o odnosu između poslovanja i etike.  Upravo ovom problematikom bavi se autor knjige Poslovna etika u savremenoj ekonomiji. Novija istraživanja u ovoj oblasti pokazuju da odsustvo etičkih normi u poslovanju nanosi veliku štetu kako [...]

12 April, 2019.|

Značaj organizacionog strukturiranja za implementaciju razvojne strategije, Macura Rajko

Macura, Rajko (2014). Značaj organizacionog strukturiranja za implementaciju razvojne strategije / Rajko Macura. - 1. izd. - Banja Luka : Besjeda : BLC, 2013, (Banja Luka : Izdavačko grafičko društvo). - 397  str. ; 25 cm. - (Naučna monografija) ISBN 978-99938-1-216-6, COBISS.BH-ID 3977752 Knjiga spade u kategoriju Naučna monografija.

12 April, 2019.|

Socijalna uključenost: diskurs ili novi koncept, Macura Rajko

Macura, Rajko i drugi (2014): Socijalna uključenost: diskurs ili novi koncept /, Banja Luka : Besjeda : BLC, 2014 (Prijedor : UG Svjetionik), ISBN 978-99938-1-219-7 (Besjeda), COBISS.RS-ID 4106776 Koncept socijalne isključenosti podrazumijeva princip supsidijarnosti, to jes,t da se problemi rješavaju tamo gdje su i nastali, kao i pružanje vrste i obima pomoći u skladu sa [...]

12 April, 2019.|