U skripti autor obrađuje osnove funkcionisanja računarskog sistema sa osvrtom na arhitekturu računara sa sabirnicom te principe funkcionsanja mašina oslonjenih na 8086 skup instrukcija.