Macura, Rajko, Nenad Novaković (2018). Analiza tržišta rada Bosne i Hercegovine / Rajko Macura, Banja Luka : BLC : Besjeda, (Banja Luka). ISBN 978-99938-1-337-8. COBISS.RS-ID 7385112. Luka : Grafid).

Knjiga predstavlja originalan naučno – istraživački rad na temu analize tržišta rada u BiH. U okviru rada, provedena su četiri primarna istraživanja, kao i desk istraživanje, koje pordrazmijeva analizu dostupnij, javno objavljenih podataka.