Ana Lojić je predsjednik Udruženja inovatora grada Banja Luka. U cilju izgradnje inovacionog društva zasnovanog na savremenim znanjima, istraživanjima i primjenjenim tehnološkim inovacijama, Anin svakodnevni posao je kreativan, dinamičan i proaktivan. Po završetku studija na BLC-u, zvanje mastera ekonomije stekla je na Univerzitetu Singidunum u Beogradu sa ostvarenim prosjekom 10,00, a trenutno je na doktorskim studijima u Beču. Ana je ostala vjerna BLC-u sa kojim i danas uspješno sarađuje.
uspješan