Kalendar događaja

April 2019
P U S Č P S N
« mar   maj »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

RADNO VRIJEME SLUŽBI

Studentska služba:

Radnim danima: - od 08.00 – 18.00h Pauza – od 10.30 – 11.00h
Subotom: - od 08.00 – 13.00h
Pauza – od 10.30 – 11.00h

Biblioteka:
Radnim danima: - od 10.00 – 18.00h Pauza – od 10.30 – 11.00h

Daily Archives: Petak April 12th, 2019

ZAŠTITA INFORMACIONIH SISTEMA, Milica Tepšić, Rade Tanjga, 2011, 286 str.

Zaštita informacionih sistema često obrađuje u okviru nekih informatičkih predmeta, pa problematika zaštite informacionih sistema nije objedinjena na jednom mjestu, ili se obrađuje kao zaseban predmet, tako da se ukazala potreba za odgovarajućom knjigom, u kojoj će biti sintetizovana ova materija.  Mnoga istraživanja pokazuju da je čovjek tvorac, nosilac, korisnik ali i  uzročnik (sa ili [...]

12 April, 2019.|

PRAVNA INFORMATIKA, Milica Tepšić, Ilija Šušić, Edin Turkanović, 2017, 360 strana

Knjiga „Pravna informatika“ je nastala kao rezultat nastojanja da se problematika  primjene informatike i informacionih tehnologija u pravu obradi na dostupniji način. Zahvaljujući informacionim tehnologijama i pravo u 21. vijeku se bitno promjenilo. U savremenom pravu treba stvoriti pravnu podlogu za primjenu informacionih tehnologija, posebno jer se stalno kasni sa pravnom regulativom, a tehnologija se [...]

12 April, 2019.|

POSLOVNA INTELIGENCIJA, Mladen Radivojević, Milica Tepšić, Bojan Dumonjić, 2011, 346 str.

Poslovna inteligencija (eng. Business Intelligence, BI) je skup metodologija i koncepata za prikupljanje, analizu i distribuciju informacija uz pomoć različitih softverskih alata. U ovoj knjizi predstavljen je put od podataka i informacija do znanja i mudrosti, koji su neophodni za brži, jeftiniji i kvalitetniji rad, te efikasnije i efektivnije odlučivanje. Nove tehnologije su ključ i [...]

12 April, 2019.|

MENADŽMENT INFORMACIONI SISTEMI, Mladen Radivojević, Milica Tepšić, Bojan Dumonjić, 2011, 373 str.

Menadžment informacioni sistemi kao akademska disciplina proučava lјude, tehnologiju, organizacije, i odnose između njih. Eksperti za menadžment informacione sisteme pomažu organizacijama da maksimizuju korist od ulaganja u osoblјe, opremu, i poslovni proces. Vrijeme u kome živimo predstavlja intenzivnu fazu razvoja i primjene novih tehnologija, tako da upravljanje novim tehnologijama, upravljanje informacionim sistemima, upravljanje znanjima  postaju [...]

12 April, 2019.|

INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, Milica Tepšić, Mladen Radivojević, 2012, 356 str.

Ova knjiga je nastala kao rezultat nastojanja da se problematika osnova i primjene informacione tehnologije obradi na način zasnovan na sistemskom pristupu u definisanju informacione tehnologije, njenog mjesta i uloge u savremenom društvu. Sadrži devet poglavlja i dosta slika koje prikazuju istorijat razvoja informacionih tehnologija, kategorije računarskih sistema, hardverske komponente, komunikacione uređaje i medije, te [...]

12 April, 2019.|

INFORMATIKA U JAVNOJ UPRAVI, Milica Tepšić, Mladen Radivojević, Nikola Novaković 2013, 355 str.

Kao i sve oblasti društvenog i naučnog života i oblast informatike u javnoj upravi nije mogla ostati imuna na brze promjene. Krajem XX i početkom XXI vijeka država i pravo se sve više istražuju multidisciplinarno. Pored tradicionalnih tema i oblasti koje interesuju pravnike sve više se afirmišu i kibernetičke i informatičke teme. U vremenu kada [...]

12 April, 2019.|

INFORMACIONA BEZBJEDNOST U ELEKTRONSKOJ UPRAVI, Milica Tepšić, 2010, 281 str.

Informaciona bezbjednost je nov, složen i, u svojoj suštini, višeslojan pojam. Ona je predmet interdisciplinarnih tehničko-tehnoloških (informatika, elektromagnetika uopšte uzev, obrada signala) i humanitarnih (sociologija, psihologija, pravo, politologija...) naučnih istraživanja i kao takva se može posmatrati sa različitih aspekata. Pored klasičnog aspekata posmatranja (pravni, tehnički i ekonomski), razlikujemo i razmatranje informacione bezbjednosti sa stanovišta bezbjednosti [...]

12 April, 2019.|

ELEKTRONSKA UPRAVA, Milica Tepšić, 2009, 240 str.

Osnovni cilј ove monografije  je prezentovanje naučnih saznanja za uspješnu implementaciju koncepata elektronskog poslovanja u javnoj upravi, sa posebnim osvrtom na uvođenje elektronske uprave, imajući u vidu postavlјene cilјeve i ograničavajuće faktore prisutne unutar razmatranog sistema i nametnute iz okruženja. Brze promjene društveno-ekonomskog sistema i sve veći zahtjevi za transparentnošću zahtjevaju da javna uprava  preispita [...]

12 April, 2019.|

E-OBRAZOVANJE, Milica Tepšić, Mladen Radivojević, Duška Straživuk, Slobodanka Bakić, 2017, 258. str.

Uvođenje informaciono-komunikacionih tehnologija u obrazovanje dovodi do novog i zanimljivog načina prenošenja nastavnog sadržaja studentima. Elektronsko obrazovanje je kompleksan sistem koji uključuje učenje na daljinu, predavanja na daljinu, nastavne materijale u raznim elektronskim formama, individualni i grupni proces učenja, tutorski i interaktivni rad. Uvođenjem e-obrazovanja raste uloga i značaj profesora, kao mentora, koordinatora i učesnika [...]

12 April, 2019.|

Glossa-centar Banja Luka i BLC College uspostavljaju saradnju

Visoka škola „Banja Luka College“ uspostavila je saradnju sa Glossa – centrom za njemački jezik sa  s ciljem dodatne pristupačnosti usluga Glossa-centra studentima ovog fakulteta. Pored toga što će navedena saradnja studentima BLC-a omogućiti da ostvare dodatne popuste na kurseve njemačkog jezika u učionici ili online, usluge prevođenja ili ljetnu školu njemačkog jezika u Beču i [...]

12 April, 2019.|

Poslovna etika u savremenoj ekonomiji

Savremena ekonomska i poslovna dinamika traži sve veću otvorenost, slobodu i liberalizam svih ekonomskih subjekata. To podrazumijeva visok stepen povjerenja ili socijalnog kapitala,odnosno pokreće dilemu o odnosu između poslovanja i etike.  Upravo ovom problematikom bavi se autor knjige Poslovna etika u savremenoj ekonomiji. Novija istraživanja u ovoj oblasti pokazuju da odsustvo etičkih normi u poslovanju nanosi veliku štetu kako [...]

12 April, 2019.|

Značaj organizacionog strukturiranja za implementaciju razvojne strategije, Macura Rajko

Macura, Rajko (2014). Značaj organizacionog strukturiranja za implementaciju razvojne strategije / Rajko Macura. - 1. izd. - Banja Luka : Besjeda : BLC, 2013, (Banja Luka : Izdavačko grafičko društvo). - 397  str. ; 25 cm. - (Naučna monografija) ISBN 978-99938-1-216-6, COBISS.BH-ID 3977752 Knjiga spade u kategoriju Naučna monografija.

12 April, 2019.|

Socijalna uključenost: diskurs ili novi koncept, Macura Rajko

Macura, Rajko i drugi (2014): Socijalna uključenost: diskurs ili novi koncept /, Banja Luka : Besjeda : BLC, 2014 (Prijedor : UG Svjetionik), ISBN 978-99938-1-219-7 (Besjeda), COBISS.RS-ID 4106776 Koncept socijalne isključenosti podrazumijeva princip supsidijarnosti, to jes,t da se problemi rješavaju tamo gdje su i nastali, kao i pružanje vrste i obima pomoći u skladu sa [...]

12 April, 2019.|

Analiza tržišta rada Bosne i Hercegovine, Macura, Rajko, Nenad Novaković

Macura, Rajko, Nenad Novaković (2018). Analiza tržišta rada Bosne i Hercegovine / Rajko Macura, Banja Luka : BLC : Besjeda, (Banja Luka). ISBN 978-99938-1-337-8. COBISS.RS-ID 7385112. Luka : Grafid). Knjiga predstavlja originalan naučno – istraživački rad na temu analize tržišta rada u BiH. U okviru rada, provedena su četiri primarna istraživanja, kao i desk istraživanje, [...]

12 April, 2019.|

Projekt menadžment Banja Luka

Projekt menadžment Banja Luka: Besjeda, 2014 (Banja Luka : BLC Atelje za grafički dizajn i digitalnu štampu). - 405 str. - (Naučna knjiga)   ISBN 978-99938-1-237-1 COBISS. RS-ID 4458520 Knjiga je namijenja studentima koji izučavaju problematiku upravljanja projektima, menadžerima kompanija, liderima projektno orijenisanih organizacija, kao i svim osobama angažovanim u administraciji, nauci i neprofitnim organizacijama koji [...]

12 April, 2019.|

Modelovanje preduzetničkog organizovanja u BiH, Macura Rajko

Macura, Rajko (2007). Modelovanje preduzetničkog organizovanja u BiH. Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, Banja Luka, UDK: 005.5(497.6)(043.2) 658(497.6)(043.2).  COBICC: 993816. 2007. Modelovanje je stvaranje modela. U smislu socijalnog modelovanja, odnosi se na uticaj društveno prihvaćenog ili promovisanog ponašanja i kulture na pojedinca. Autor se bavi modelovanjem preduzetničkog organizovanja u cilju pomoći subjektima [...]

12 April, 2019.|

Izaberi životni poziv prema sebi, Macura Rajko

Macura, Rajko (2012) Izbor životnog poziva, priručnik, Laktaši : Visoka škola "Dositej", 2012, ISBN 978-99955-703-4-7, UDK 37.048.4(035), COBISS.RS-ID2559256. 2. izdanje Namjera autora je da pomogne učenicima završnog razreda osnovne škole da izaberu životni poziv u skladu sa svojim afinitetima I sposobnostima i potrebama tržišta rada. U okviru knjige, opisana su ključna zanimanja, uslovi rada u [...]

12 April, 2019.|

Ekonomska isključenost građana

Macura, Rajko (2009). Ekonomska isključenost građana, Banja Luka, 2009. – Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, ISBN: 978-99955-40-05-0 Evropska unija promoviše koncept socijalne isključenosti građana. Vežina socijalne isključenosti je uzrokovana ekonomskim razlozima, prvenstveno nezaposlenošću. Knjiga predstavlja spoj socijalnog i ekonomskog sektora, njihove međusobne interakcije i međuuslovljenosti.

12 April, 2019.|