USLOVI ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA U REPUBLICI SRPSKOJ

Priručnik USLOVI ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA U REPUBLICI SRPSKOJ rad je studenata Visoke škole “Banja Luka College” uz mentorstvo doc. dr Svetlane Dušanić – Gačić koji je  nastao  kroz nastavu na predmetu Preduzetnički menadžment. Rađen je sa generacijom studenata 2015/16, a u cilju da se studenti upoznaju sa preduzetništvom, šta ono donosi, zbog čega je važno, [...]