RADNO VRIJEME SLUŽBI

Studentska služba:

Radnim danima: - od 08.00 – 18.00h Pauza – od 10.30 – 11.00h
Subotom: - od 08.00 – 13.00h
Pauza – od 10.30 – 11.00h

Biblioteka:
Radnim danima: - od 10.00 – 18.00h Pauza – od 10.30 – 11.00h

Monthly Archives: April 2019

Ljiljana Đoković

Ljiljana Đoković svoja znanja iz oblasti tehnološke, ekonomsko-pravne i društvene problematike zaštite životne sredine uspješno primjenjuje kao direktor sektora u preduzeću Eko-bel. Ljiljana samostalno i timski rješava probleme u oblasti zaštite životne sredine.

30 April, 2019.|

Petar Radulović

Petar Radulović je sam svoj gazda, kao direktor Centra za ruralni razvoj koje uspješno vodi i prilagođava se promjenama na tržištu. Petar se bavi proizvodnjom zdrave hrane, a znanja iz oblasti preduzetništva stekao je na BLC-u. Misija mu je stvaranje pogodnijeg ambijenta za razvoj i uspostavljanje kvalitetnijeg života i rada na utvrđivanju i analizi makroekonomskih [...]

30 April, 2019.|

Duško Bunić

Duško Bunić je na BLC-u stekao znanja iz oblasti upravljanja transportnim kompanijama drumskog, željezničkog, vazdušnog i vodnog saobraćaja. Svoja znanja iz oblasti upravljanja aerodromima i vazduhoplovnim kompanijama na poslovima organizacije prevoza robe i putnika u vazdušnom saobraćaju primjenjuje u javnom preduzeću Aerodromi Republike Srpske, Banja Luka.

30 April, 2019.|

Ana Lojić

Ana Lojić je predsjednik Udruženja inovatora grada Banja Luka. U cilju izgradnje inovacionog društva zasnovanog na savremenim znanjima, istraživanjima i primjenjenim tehnološkim inovacijama, Anin svakodnevni posao je kreativan, dinamičan i proaktivan. Po završetku studija na BLC-u, zvanje mastera ekonomije stekla je na Univerzitetu Singidunum u Beogradu sa ostvarenim prosjekom 10,00, a trenutno je na doktorskim [...]

30 April, 2019.|

Pane Stojičić

Pane Stojičić je, tokom svog školovanja na BLC-u, godinama bio ubjedljivo najbolji student generacije. Kao menadžer izvoza u preduzeću Maxmara d.o.o., Pane organizuje i upravlja aktivnostima izvoza, a uspjeh u prodaji postiže stvaranjem povjerenja u očima kupaca. Na putu do uspješne karijere važno mu je poznavanje načina poslovanja u drugim državama, poslovnog bontona i stranih [...]

30 April, 2019.|

Irena Bogdanović

Kao regionalni menadžer za ključne kupce preduzeća Mega Trade d.o.o., Irena Bogdanović rješava zahtjeve kupaca, vodi pregovore o korekcijama cijena, prati kretanja na domaćem i inostranom tržištu i utvrđuje potrebe budućih tržišta i kupaca. Irena je savršen primjer da najjače oružje koje menadžeri prodaje imaju u svom poslu jesu oni sami. menadžer

30 April, 2019.|

Jelena Šašić

Jelena Šašić je marketing menadžer organizacije Cultural Care u Njujorku. Pored marketinških i vještina prodaje koje je stekla na Banja Luka College-u, radeći za internacionalni program razmjene, Jelena je razvila i međukulturalne kompetencije, te usavršila vještine menadžmenta grupe i medijacije. Studenti

30 April, 2019.|

Branka Galić

Branka Galić je sama svoj gazda, te posjeduje turističku agenciju, koju kao direktor uspješno vodi. Turistička agencija Travel Office iz godine u godinu postaje sve profitabilnija i prilagođava se promjenama na tržištu. Prvi biznis plan napisala je na BLC-u.

30 April, 2019.|

Tanja Slavnić

Svoje znanje iz oblasti finansija i bankratsva u informisanju i savjetuju korisnika usluga o cjelokupnoj ponudi proizvoda/usluga banke, otvaraju, vođenju poslova vezanih uz tekuće i štedne račune, ugovaranju i prodaji usluga telefonskog i/ili kompjuterskog bankarstva, kartica, sefova, vrijednosnih papira, Tanja Slavnić je stekala na BLC-u, a danas ga praktično primjenjuje u Novoj banci, kao šef [...]

30 April, 2019.|

Tanja Hrvač

Tanja Hrvač je još tokom studija na BLC-u pokazala izuzetne rezultate, te bila najbolji student stipendiran od strane škole. Pokazala je izvanredan talenat za finansije, te danas radi kao zastupnik u osiguranju u Bosna sunce.

30 April, 2019.|

Odnosi sa javnošću

Knjiga “Odnosi sa javnošću“ treba da posluži kao praktičan vodič svima onima koji odnose s javnošću, prije svega, izučavaju na visokoškolskim ustanovama, ali i onima koji takva saznanja žele konkretno i praktično primijeniti u svom svakodnevnom radu. Ona bi ujedno trebala biti podsticaj i svima drugima koji su stekli dovoljno teorijskih i praktičnih saznanja iz [...]

30 April, 2019.|

Elektronsko poslovanje

Ova knjiga daje sveobuhvatan opis najznačajnijih koncepata, modela, tehnologija i servisa u različitim oblastima elektronskog poslovanja. Osnovni cilj je detaljan prikaz mogućnosti primene savremenih informaciono komunikacionih tehnologija u različitim sferama poslovanja, kao i podsticanje na pronalaženje novih i inovativnih načina poslovanja.  Vojkan Vasković Srećko Stanković

30 April, 2019.|

Sergej Močević

Sergej Močević je svoje znanje iz oblasti finansija i bankratsva stekao na BLC-u, a danas ga praktično primjenjuje u Novoj banci kao stručnjak za unapređenje trgovačke mreže.

26 April, 2019.|

Saša Gašić

DIPLOMIRANI MENADŽER ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I MEDIJE VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA INTERNO INFORMISANJE U FONDU ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE Saša Gašić ima bogato radno iskustvo u medijima. Njegovi radni počeci vezani se za poslove snimatelja na RTRS-u, ali i nekim banjalučkim komercijalnim medijima. Od 2008. godine stalno je zaposlen u Fondu zdravstvenog osiguranja Republike [...]

26 April, 2019.|

Dejana Knežević

DIPLOMIRANI EKONOMIST – MENADŽER U JAVNOJ UPRAVI, ZA JAVNE SLUŽBE I ADMINISTRACIJU RUKOMETAŠICA BORCA Dejana Knežević, rukometašica Borca, rođena je 9. marta 1985. godine u Banjaluci, gdje se počela baviti ovim sportom. Kneževićeva iz godine u godinu igra sve bolje. Nakon Banjaluke i Vrbasa, 2004. godine je zaigrala za Borac s kojim je protekle tri [...]

26 April, 2019.|

Nikola Kužet

DIPLOMIRANI EKONOMIST – MENADŽER MARKETINGA, TRGOVINE I TURIZMA REGIONALNI MENADŽER PRODAJE SAINT-GOBAIN RIGIPS ZA BIH I HRVATSKU Nikola Kužet je stalno zaposlen u međunarodnoj kompaniji Saint-Gobain Rigips na poziciji regionalnog menadžera prodaje u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. U poslovnoj karijeri je sarađivao sa brojnim svjetskim i regionalnim kompanijama koje su lideri u svojim oblastima [...]

26 April, 2019.|

Sanja Popović

DIPLOMIRANI EKONOMIST – MENADŽER U MEDIJIMA GLAVNA UREDNICA ZABAVNOG PROGRAMA RADIO TELEVIZIJE REPUBLIKE SRPSKE Za sve koji žele da budu samostalni u učenju, a ipak pod nadzorom profesora, preporučujem BLC. Studijski programi ovog fakulteta oformljeni su tako da svakom pružaju veliki izbor mogućnosti obrazovanja, usavršavanja i kombinovanja onoga što voli, sa ličnim i potrebama našeg [...]

26 April, 2019.|

Kako bi Vam sve opcije bile dostupne preporučujemo da koristite pretraživače MS Edge ili Google chrome

 


Obrazac za žalbe vezane za kvalitet izvođenja e-nastave