Poziv za učešće na Trećoj međunarodnoj naučnoj konferenciji Mediji i ekonomija koja će se održati 15.9.2017.

Visokoškolska ustanova „Banja Luka College“ vas poziva na učešće na Trećoj međunarodnoj naučnoj konferenciji Mediji i ekonomija MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA MEDIJI I EKONOMIJA – MES 2017 pod nazivom „Medijska i finansijska pismenost“ Poziv za učešće na Trećoj međunarodnoj naučnoj konferenciji Mediji i ekonomija koja će se održati 15.9.2017. na Visokoškolskoj ustanovi „BANJA LUKA COLLEGE“ u Banjoj Luci. Organizatori [...]