Održano info druženje o mogućnosti razmjene studenata između naše škole i Visoke škole ViSite