Studenti sa smjera grafički dizajn i vizuelne komunikacije posjetili jednu od najveći štamparija na Balkanu

Studenti sa smjera grafički dizajn i vizuelne komunikacije Banjaluka koledža posjetili jednu od najveći štamparija na Balkanu, a i šire. Štamparija Grafotisak iz Gruda prostire svoje pogone na 50 000 kvadratnih metara u opštini Grude. Dnevno proizvede oko 200 000 kom knjiga i ima 7 tona otpadnog papira, potpuno automatizovane linije za izradu knjiga tvrdog [...]