Certifikat

Kojim Centar za ekonomske analize potvrđuje da je BLC u 2013/2014 prema istraživanjnu uvršten u preporučene obrazovne ustanove u BiH. CERTIFIKAT