Posjeta Visokoj školi za informacijske tehnologije – VsiTe u Zagrebu

U ČETVRTAK, 29. MAJA 2014. GODINE, DIREKTOR BANJA LUKA COLLEGE-a DOC. DR MLADEN MIROSAVLJEVIĆ I PREDAVAČ VISOKE ŠKOLE MR. NIKOLA NOVAKOVIĆ PRISUSTVOVALI SU U MUZEJU MIMARA U ZAGREBU PROMOCIJI diplomiranih STUDENATA VISOKE ŠKOLE ZA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE – VsiTe, SA KOJOM BANJA LUKA COLLEGE IMA POTPISAN SPORAZUM O MEĐUSOBNOJ SARADNJI, KOJA UKLJUČUJE I RAZMJENU STUDENATA I [...]