BLC zavedena u Registar akreditovanih viskoškolskih ustanova u BiH

BANJA LUKA COLLEGE KAO PRVA I ZA SADA JEDINA AKREDITOVANA VISOKOŠKOLSKA USTANOVA, U STATUSU VISOKE ŠKOLE SA AKADEMSKIM STUDIJEM I ZVANJEM, U DRŽAVNOM REGISTRU BiH I U AGENCIJI ZA AKREDITACIJU VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA REPUBLIKE SRPSKE Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH upisala je prve visokoškolske ustanove u Državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u [...]