Ugovor o saradnji sa Univerzitetom Metropolitan iz Beograda

S ponosom ističemo da je BLC potpisao UGOVOR O SARADNJI sa Univerzitetom METROPOLITAN iz Beograda. Dogovorena je saradnja u oblasti nastave, naučno-istraživačkog rada, razmjene studenata, nastavka master i doktorskih studija studenata BLC-a na ovom Univerzitetu, zajedničko apliciranja na javnim konkursima i projektima, stručno i naučno usavršavanje studenata i nastavnika kao i drugi oblici saradnje koji [...]