Novosti za studente

– U cijeloj zgradi Banja Luka College-a uveden sistem Wireless-a, isključivo za studente BLC-a, gdje svaki student sa svojim laptopom može nesmetano pristupiti internetu. – U prostorijama BLC-a je postavljen info pult koji studentima omogućava da pronađu sve informacije o fakultetu, nastavi, profesorima… mogu i elektronski prijaviti ispite. – Banja Luka College je studentima omogućio [...]