Sporazum o saradnji između Univerziteta "Ćirila i Metodija" iz Trnave (Slovačka) i BLC

U utorak 17.06.2008. u 14.00 časova u amfiteatru 2 Banja Luka College-a potpisan je ugovor o naučno tehničkoj saradnji između BLC-a sa jedne strane i Univerziteta Ćiril i Metodije iz Slovačke, sa druge strane. Činu potpisivanja bili su prisutni Ministri obrazovanja BiH i Republike Srpske Sredoje Nović i Antun Kasipović, Rektor Univerziteta u Banja Luci [...]