Novosti

BLC mreža

e-nastava

Kontinuirano dnevno informisanje, postavljanje pitanja i dobijanje odgovora u vezi organizacije i izvođenja studija, za studente upisane na BLC.

e-nastava
UPIS 2015/16

UPIS 2015/16

Konkurs - Upis u akademskoj 2015/16 godini.

UPIS 2015/16
Sertifikat

Akreditacija u RS

Banja Luka College kao prva i za sada jedina akreditovana visokoškolska ustanova, u statusu visoke škole sa akademskim studijem i zvanjem, u državnom registru i u Agenciji za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske.

Sertifikat
Kalendar

Akademski kalendar 2014/15

Akademska (studijska) godina je organizovana
u dva semestra: zimski i ljetnji semestar.

Kalendar
Kalendar

Akademski kalendar 2015/16

Akademska (studijska) godina je organizovana
u dva semestra: zimski i ljetnji semestar.

Kalendar
Informator

Informator 2015/16.

Vodič za brucoše sa najvažnijim informacijama za školsku 2015/16.

Informator

Vodič za studente 2015/16.

informator15-162 

Partneri BLC